Μετακίνηση του Γ. Ζαφείρη στο Δ.Σ της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου

Μετά από πέντε χρόνια δημιουργικής συνεργασίας και συμβολής στα παραγωγικά αποτελέσματα των δικτύων πωλήσεων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Γιώργος Ζαφείρης τοποθετείται, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του Αντιπρόεδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ.

Με την ευκαιρία της αποχώρησης του κ. Γιώργου Ζαφείρη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τη σημαντική συνεισφορά του στην αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των εργασιών της Εταιρίας και ευχήθηκαν κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics