Μικρή μείωση στην παραγωγή του κλάδου Αστικής Ευθύνης το 2013

Η παραγωγή του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εκτιμάται ότι ανήλθε στα € 75 εκ. το 2013, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

Η παραγωγή του Κλάδου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης εκτιμάται ότι ανήλθε στα € 75 εκ. το 2013, σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποίησε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ). Σε σχέση με το 2012 η παραγωγή εμφανίστηκε μειωμένη κατά 2,5% περίπου. Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις του Κλάδου το 2013, εκτιμάται ότι πληρώθηκαν άνω των 6 εκ.

Ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕΈνα ακόμα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τη μελέτη είναι η καλή αποθεματοποίηση που παρουσιάζει ο κλάδος Αστικής Ευθύνης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η οριστική αποτίμηση των συνεπειών μίας απαίτησης στον κλάδο ενδέχεται να γίνει σε ορίζοντα μερικών χρόνων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι Ασφαλιστικές Εταιρίες οφείλουν να έχουν αποτυπώσει τις σχετικές προβλέψεις στον ισολογισμό τους.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης, ο κ. G. Zorgno, Πρόεδρος της Επιτροπής Αστικής Ευθύνης της ΕΑΕΕ, ανέφερε: «Σε μία περίοδο που οι απαιτήσεις των πολιτών από μία επιχείρηση ή έναν επαγγελματία αυξάνονται συνεχώς και το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό, η προστασία που προσφέρει ένα ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης αναδεικνύεται εξαιρετικά σημαντική. Από τα αποτελέσματα της μελέτης για το 2013, αλλά και των προηγούμενων ετών, διαφαίνεται η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει ο κλάδος Αστικής Ευθύνης και στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Φαίνεται πως επιχειρήσεις και επαγγελματίες αντιλαμβάνονται τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν λανθασμένες αποφάσεις και απαιτήσεις απορρέουσες από αυτές στη λειτουργία, τα οικονομικά τους, στην εταιρική τους φήμη και προνοούν για την οικονομική αντιμετώπισή τους μέσω της Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά διαθέτει πια μια πλούσια σειρά προϊόντων, που καλύπτουν από τη Γενική Αστική Ευθύνη στην Επαγγελματική Ευθύνη, από την ευθύνη στελεχών διοίκησης στην ευθύνη για προστασία από περιβαλλοντικούς ή ηλεκτρονικούς κινδύνους, ανάκληση προϊόντων κ.λπ.»

 

Πρόσβαση στη μελέτη της ΕΑΕΕ:

http://www.eaee.gr/cms/uploads/oikmel-GeneraLCivilLiability2013gr.pdf

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics