Μηνιαίο πλαφόν εξετάσεων και στα διαγνωστικά (αξονικούς, μαγνητικούς, μαστογράφους) ο ΕΟΠΥΥ

Με απόφαση του ΕΟΠΥΥ, από την 1η Ιουλίου 2019 και στο εξής ορίζεται μηνιαίο όριο αποζημιούμενων εξετάσεων σε αξονικούς τομογράφους, μαγνητικούς τομογράφους και μαστογράφους.

Η εξέλιξη της απόφασης θα φανεί στους ασφαλισμένους εντείνοντας τη δυσχέρεια όπου καταγράφεται και σήμερα καθώς οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ ακόμα και χωρίς το πλαφόν που ετέθη δεν βρίσκουν άμεσα διαθέσιμο διαγνωστικό για αξονική – μαγνητική ή μαστογραφία. Τώρα οι νέες συνθήκες έχουν ως εξής: τα διαγνωστικά κέντρα θα διενεργούν καθορισμένο αριθμό εξετάσεων τον μήνα. Άρα εάν  έχει συμπληρωθεί το όριο των μηνιαίων εξετάσεων στο διαγνωστικό κέντρο που απευθύνονται, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η εξέταση, και θα αναζητούν άλλο κέντρο το οποίο δεν έχει συμπληρωμένο το μηνιαίο όριο εξετάσεων.

Η απόφαση του ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής:

  •  εξετάσεις που γίνονται σε μηχανήματα έως και 0,5Τ αποζημιώνονται με 95 ευρώ (από 110,7 ευρώ που είναι σήμερα) και υπάρχει πλαφόν 400 εξετάσεων τον μήνα.
  •  οι μαγνητικές τομογραφίες σε μηχάνημα από 0,6 έως 1,4 Τ θα αποζημιώνονται με 110 ευρώ (από 135,3) αλλά με πλαφόν 450 εξετάσεις τον μήνα.
  •  για τους μαγνητικούς τομογράφους άνω των 1,5 Τ το πλαφόν των εξετάσεων είναι 500 τον μήνα και η αποζημίωση είναι 135 ευρώ από 147,6.
  • τα μηχανήματα 3Τ και πάνω η προτεινόμενη τιμή αποζημίωσης είναι 145 ευρώ έναντι 147,6 ευρώ που αποζημιώνονται σήμερα και με όριο πάλι τις 500 εξετάσεις τον μήνα.
  • στις αξονικές τομογραφίες θα ισχύσει επίσης μείωση στις τιμές αποζημίωσης κατά 5 ευρώ από αυτήν που δίδεται σήμερα (η εξέταση των 40 ευρώ θα αποζημιώνεται με 35 ευρώ στα διαγνωστικά, εκείνη των 45 με 40, των 50 με 45 κοκ). Το μηνιαίο πλαφόν στις αξονικές τομογραφίες ξεκινά από τις 600 για μηχάνημα έως 2 τομών και αυξάνεται κλιμακωτά στις 1.000 για αξονικό τομογράφο από 128 τομές.

 

Magento M70-101 PDF Ebook Is The Best Material

I believe that they will Magento M70-101 PDF Ebook spread my story and spread it to every corner of the Magento M70-101 PDF Ebook world like a bird. Lu Yueyi said Hey, you After she left, she waited Magento M70-101 PDF Ebook there M70-101 PDF Ebook M70-101 PDF Ebook every day. I hate Mr. Chen for being dumb. Don t underestimate the cleverness of this woman. There are two large iron bars in the middle, which Magento Certified Developer Exam Magento Certified Developer M70-101 are separated into two.

The bloody intestines have been stable since they were detained. He M70-101 PDF Ebook patted him and asked What s the big brother What s lost It s the day Did you see Magento Certified Developer Exam him shaving his head I heard that he Magento Certified Developer M70-101 and Lu Song had a collective shave when they were fighting in Magento M70-101 PDF Ebook Liberation Park. Liu Haizhu followed the two Dongzi to the carriage Magento M70-101 PDF Ebook where the middle aged man was. In any case, the five sisters lived in Zhao Hongbing. Magento Certified Developer M70-101 PDF Ebook This pigeon may fly back with a group of pigeons with or without a master.

The teeth, these two old teeth are topped off Magento Certified Developer Exam by new teeth. Not Magento M70-101 PDF Ebook just 10,000 yuan, Magento M70-101 PDF Ebook it s so rare Ning An blushed, embarrassed to Magento Certified Developer M70-101 run Into his M70-101 PDF Ebook own house. Shang, have you built your group into the ambition of China and the Magento M70-101 PDF Ebook world s top ranking big business Prosperity Of course.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics