Μείωση των ανασφάλιστων & ηλεκτρονικό «τσεκάρισμα» πινακίδων

Του Γιάννη Βερμισσώ

Ο εντοπισμός των ανασφάλιστων καθώς και ο «έξυπνος» ηλεκτρονικός έλεγχος των οχημάτων εάν είναι ασφαλισμένα είναι στο επίκεντρο των αρμοδίων της Ε.Ε και υπάρχει συζήτηση, προτάσεις, προβληματισμός και βάσει αυτών θα προκύψουν και συναφείς αποφάσεις.

Αρχικώς διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος στους δρόμους είναι στα υπόψιν και μάλιστα υπάρχει και πρόταση να γίνεται «ηλεκτρονικά» κάτι που θα βοηθήσει στο να μην σταματούν οι οδηγοί στο δρόμο. Επισήμανση γίνεται και στο θέμα των ανασφάλιστων που υπάρχει θετική προσέγγιση στους ελέγχους και τον εντοπισμό τους.

Αφορμή για αναφορά στα θέματα αυτά ήταν η αναθεώρηση της Οδηγίας για την ασφάλιση αστικής ευθύνης όπου σε σχετική αναφορά της αιτιολογικής έκθεσης αναφέρονται αυτά τα πολύ σημαντικά θέματα. Συγκεκριμένα η αναφορά την οποία και θεωρούμε (ως insurance-eea) σημαντική έχει ως εξής: «τους ελέγχους των ασφαλίσεων, η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να περιοριστεί η σημερινή απαγόρευσή τους και να επιτραπεί στα κράτη μέλη να διενεργούν προαιρετικούς διακριτικούς ελέγχους. Οι έλεγχοι θα πρέπει να θεωρούνται διακριτικοί στον βαθμό που οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται δεν αναγκάζουν τα οχήματα να σταματούν, ενώ οι ίδιοι οι έλεγχοι δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι αναγκαίοι και αναλογικοί. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παροχή στα κράτη μέλη της δυνατότητας να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία αναγνώρισης πινακίδων είναι μια καλή πρωτοβουλία. Τυχόν νέες διατάξεις για τη μείωση της οδήγησης ανασφάλιστων οχημάτων θα πρέπει να ενθαρρύνονται».

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics