Να συνεχιστεί η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης COVID και για το πρώτο τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου και πληροφορίες ακινήτων

Με αίτημα συνέχισης της δυνατότητας δήλωσης μείωσης ενοικίων (COVID) Μαρτίου-Ιουνίου στην πλατφόρμα ΑΑΔΕ καθώς και τον περιορισμό άσκοπων δηλώσεων στοιχείων μισθώσεων η  ΠΟΜΙΔΑ  απέστειλε έγγραφο προς τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γ. Πιτσιλή ζητώντας την παρέμβασή του. Στην επιστολή αναφέρονται -μεταξύ άλλων- τα εξής:
Άρχισε η υλοποίηση της κυβερνητικής δέσμευσης για φοροαπαλλαγή των ιδιοκτητών που υπέστησαν αναγκαστική μείωση 40% στα ενοίκια λόγω του κορονοϊού με την την σχετική απόφαση αρ. Α 1139/2020 (ΦΕΚ Β’ 3579)  «Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου».
Η συντομότατη προθεσμία όμως, για να προλάβουν οι φορολογούμενοι την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, και παρά τη δοθείσα παράταση που έληξε την 1.7.2020, που ήταν κυριολεκτικά ασφυκτική τόσο για την ΑΑΔΕ , όσο και για τους φορολογούμενους της χώρας και του Απόδημου Ελληνισμού, και ιδιαίτερα τους φοροτεχνικούς τους, σε συνδυασμό με την ανυπαρξία σαφών δηλώσεων «ΕΡΓΑΝΗΣ» στα χέρια των περισσοτέρων εκμισθωτών, και το ότι συχνό προαπαιτούμενο της δήλωσης ήταν η αρχική υποβολή των παλαιών συμφωνητικών, είχε ως αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός από αυτούς να μην μπορέσει να υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική δήλωση COVID!
Για το λόγο αυτό σας ζητούμε, παράλληλα με το άνοιγμα της πλατφόρμας για δηλώσεις COVID επομένων μηνών, να συνεχιστεί η δυνατότητα της υποβολής δήλωσης COVID και για το πρώτο τετράμηνο Μαρτίου-Ιουνίου, γιατί θα ήταν άδικο να στερηθούν οι εκμισθωτές αυτοί της φορολογικής αυτής ελάφρυνσης λόγω της απώλειας μιας τόσο ασφυκτικά σύντομης προθεσμίας!
Επίσης σε ότι αφορά την υποχρέωση υποβολής δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, παρακαλούμε να γίνουν σαφή στη σχετική απόφασή σας τα εξής: Ε
*Επειδή οι νέες μισθώσεις κύριας κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης ισχύουν αυτομάτως για μια τριετία, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο χρόνο, όπως ρητά ορίζει η νομοθεσία αμφοτέρων των κατηγοριών, να οριστεί ρητά ότι δεν χρειάζεται οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης τροποποίησης (παράτασης της διαρκείας τους) στην πλατφόρμα των μισθώσεων.
* Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 611 του Α.Κ. όλες οι νέες και παλαιές μισθώσεις, μετατρέπονται αυτόματα σε αορίστου χρόνου εάν ο μισθωτής παραμένει στο μίσθιο μετά τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου χωρίς εναντίωση του εκμισθωτή, να οριστεί ρητά ότι και εδώ ουδεμία υποβολή δήλωσης  τροποποίησης (παράτασης) απαιτείται, ενόσω, εννοείται, δεν τροποποιείται το μίσθωμα ή δεν λύνεται η μίσθωση.
Γ. Τέλος παρακαλούμε ο ανακριβής τίτλος «Μισθωτήρια Ακινήτων» που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ να αντικατασταθεί από τον ορθό  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», όπως άλλωστε και εσείς ρητά το διευκρινίζετε εξ αρχής στις οδηγίες σας, ώστε ο απλός ιδιοκτήτης ακινήτου να μην εκλαμβάνει την υποβολή προς την ΑΑΔΕ των πληροφοριακών στοιχείων μιας μίσθωσης ως δήθεν «Μισθωτήριο», με δυσμενέστατα εις βάρος του νομικά και οικονομικά αποτελέσματα.
© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics