Να σταθεί η διαμεσολάβηση στην κορυφή που κατάκτησε

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μετά από πολλά χρόνια πορείας στην ελληνική αγορά ιδιωτικής ασφάλισης, η ασφαλιστική διαμεσολάβηση συσπειρώθηκε και οργανώθηκε. Και αυτή η κατάκτηση απαιτεί σεβασμό.

Ο κλάδος, «βγήκε μπροστά»,  έγινε επίσημος και απαραίτητος συνομιλητής σε ό,τι τον αφορά, συμπορεύθηκε με τις ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρίσθηκε από την πολιτεία και ανέλαβε ενεργό ρόλο. Η νέα του θέση είναι σημαντική.

Η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, πραγματοποίησε πολλές δράσεις με τη συμμετοχή «όλων» και από κάθε πλευρά της χώρας διαμεσολαβητών. Η υψηλή συσπείρωση έγινε κεκτημένο.

Το «κέντρο» ήλθε σε επαφή με την περιφέρεια. Αναπτύχθηκε διάλογος. Ο κλάδος, ένιωσε ότι υπάρχει συντονισμός, ότι δημιουργήθηκε ένα «μέτωπο» που ανά πάσα στιγμή μπορεί να κινητοποιηθεί και να διεκδικήσει και να καλλιεργήσει για το καλό των επαγγελματιών και του επαγγέλματος. Όλα αυτά είναι πλέον εμφανή. Ξεκάθαρα.

Οι αυτόνομες  διάσπαρτες φωνές ενώθηκαν.  Αυτό λοιπόν το πρόκριμα, αυτή η επιτυχία, χρειάζεται διαρκή συντήρηση και τροφοδότηση. Το  γυαλί δεν πρέπει να ραγίσει.

Χρειάζεται  σεβασμό και προσοχή. Είναι μια νίκη που δεν ανήκει σε ένα αλλά σε όλους. Και αποδίδεται στους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Στο πλαίσιο αυτό, οι οργανώσεις του κλάδου, οφείλουν και πρέπει να μεριμνούν μέσω διαλόγου να ενισχύουν την ενότητα η οποία έχει προκύψει και με τον τρόπο που δημιουργήθηκε, και να εμμένουν στην ανάδειξή της.

Οι αυτόνομες πορείες των «εστιών» του κλάδου τα περασμένα χρόνια απέδειξαν ότι ήταν ισχνότερες της δυναμικής που έχει επιτευχθεί σήμερα.  Υπήρχε σκληρή βλαπτική εσωστρέφεια.

Σήμερα η ενότητα προέχει. Και με γνώμονα αυτή θα πρέπει να χαράσσονται και στρατηγικές.

Μη χαθεί αυτή η  κορυφή που πατήθηκε και τους χώρεσε όλους…

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics