ΝΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του ΓΔΑ που πραγματοποιήθηκε την 14η Ιουνίου 2021 εξελέγη η νέα Διαχειριστική Επιτροπή του Γραφείου για τη διετία 2021-2023, η οποία και συγκροτήθηκε σε σώμα με την ακόλουθη σύνθεση:

 

Πρόεδρος : ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Αντιπρόεδρος : ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γεν. Γραμματέας : ΚΟΠΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ταμίας : ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗ ΕΥΑ
Μέλη :

ΔΟΥΦΕΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΟΠΑΝΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εκπρόσωπος της ΤτΕ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑΣ

 

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics