Νέα ιστοσελίδα του Ε.Ι.Α.Σ: www.eias.gr

Περιεκτική, σύγχρονη και φιλική κατά την πλοήγησή της, η νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, www.eias.gr, ευρίσκεται ήδη στη διάθεση του ανθρώπινου δυναμικού της ασφαλιστικής αγοράς μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού, ανηρτημένη στον διαδικτυακό τόπο του Ινστιτούτου.

Τη νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, συγκροτούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Ε.Ι.Α.Σ., εταιρική παρουσίαση
  • Εκπαιδευτικά Προγράμματα, αναλυτική περιγραφή
  • Μέλη και Χορηγοί
  • Διδάσκοντες και Απόφοιτοι
  • Νέα και Επικοινωνία
  • Άρθρα και Μελέτες

Τη νέα ιστοσελίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών διακρίνουν η επάρκεια της ύλης της, η έμφαση που δίδει στην άρτια αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών και των ενημερωτικών προσδοκιών του ανθρώπινου δυναμικού της αγοράς μας, αλλά και η αξία που προσθέτει στην τεχνογνωσία του, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας και των προοπτικών εξέλιξής του, εν μέσω των απαιτήσεων της πολυκύμαντης εποχής μας. Καλή περιήγηση!

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics