Νέα μέλη στα Δ.Σ. της EUROLIFE ERB

Σε αναγνώριση της μακροχρόνιας συνεισφοράς και του σημαντικού έργου που επιτελούν στις εταιρείες του ομίλου, ο κ. Νίκος Δελένδας και ο κ. Βασίλης Νικηφοράκης εξελέγησαν εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιρειών Eurolife ERB Insurance Group AE Συμμετοχών, Eurolife ERB AEAZ και Eurolife ERB ΑΕΓΑ.

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics