Νέα προσφορά απ’ την Ευρωκλινική

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου), η Ευρωκλινική Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης σε Λοιμoξιολόγο στο Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής για συμβουλές προφύλαξης από νοσήματα σχετιζόμενα με το ταξίδι στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ.

Η προσφορά ισχύει για όσους τηλεφωνήσουν την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 15:00 και κλείσουν ραντεβού. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 31/10/2013.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού (27 Σεπτεμβρίου), η Ευρωκλινική Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης σε Λοιμoξιολόγο στο Ιατρείο Ταξιδιωτικής Ιατρικής για συμβουλές προφύλαξης από νοσήματα σχετιζόμενα με το ταξίδι στην προνομιακή τιμή των 50 ευρώ.

Η προσφορά ισχύει για όσους τηλεφωνήσουν την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου από τις 09:00 έως τις 15:00 και κλείσουν ραντεβού. Οι εξετάσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί έως και 31/10/2013.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics