Νέες ΕΠΥ, εξαγορές και ασφαλιστικά γραφεία αλλάζουν το τοπίο

Έντονες διεργασίες που πιθανόν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά συντελούνται αθρόα εδώ και μήνες και αναμένεται να κορυφωθούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Έντονες διεργασίες που πιθανόν να αλλάξουν ριζικά το τοπίο στην ασφαλιστική αγορά συντελούνται αθρόα εδώ και μήνες και αναμένεται να κορυφωθούν στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Οι κινήσεις εστιάζουν:  στην είσοδο νέων εταιρειών με την μορφή ΕΠΥ, στην δημιουργία νέων διαμεσολαβητικών σχημάτων, στις εξαγορές εταιρειών  και τέλος στην εισαγωγή νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων  -γραφείων- που ήδη ασκούνται σε άλλες χώρες.

ΕΠΥ

Εκκίνηση αλλαγών γίνεται από τις ΕΠΥ. Μεγάλοι παίκτες –φυσικά και νομικά πρόσωπα που ήδη δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστικοί αγορά, είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις κινήσεις και δρομολογούν σχετικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουν και άλλες ΕΠΥ.

Είναι προφανές ότι η ευελιξία που παρουσιάζουν προσελκύει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον πολλών συντελεστών της ασφαλιστικής αγοράς. Ο πολλαπλασιασμός τους απειλεί  πλέον σοβαρά την μέχρι σήμερα κατανομή των μεριδίων στον κλάδο αυτοκινήτου και πυροδοτεί ανατροπές.

ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εξ΄ ανάγκης πλέον λόγω της δυσκολίας των συνθηκών λειτουργίας οι συζητήσεις περί συνεργασιών εξαγορών και συμπορεύσεων μεταξύ εταιρειών και διαμεσολαβητών έχει ξεκινήσει. Σε επίπεδο εταιρειών υπάρχει ενδιαφέρον το οποίο αφορά και τις εθνικές και τις πολυεθνικές.

Οι συζητήσεις γίνονται σταυροειδώς καθώς η ελληνική αγορά εμφανίζει ενδιαφέρον και τα διεθνή επιχειρηματικά συμφέροντα δεν θέλουν να απέχουν. Ήδη μεγάλοι πολυεθνικοί παίκτες «κυνηγούν» έστω και με χαμηλό κόστος ασφαλίστρων μερίδια αγοράς παίρνοντας θέση για το επόμενο διάστημα που η αγορά θα εμφανίσει ευκαιρίες.  Αυτό έχει πυροδοτήσει και συζητήσεις για τυχόν συμφέρουσες εξαγορές.

Το ίδιο συμβαίνει και σε επίπεδο ασφαλιστικών γραφείων. Υπάρχει μεγάλη κινητικότητα για συνεργασίες κυρίως μέσω μεγάλων και οικονομικά υγιών μονάδων. Δεν αποκλείεται μάλιστα πολύ σύντομα να υπάρξουν ανακοινώσεις.

ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεταξύ των αλλαγών που συντελούνται περιλαμβάνεται και η ίδρυση νέων ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.  Κατά τις πληροφορίες, νέου τύπου ασφαλιστικά γραφεία και σε συνεργασία με το εξωτερικό ετοιμάζονται να δημιουργηθούν.

Σε αυτά πρωτοστατούν ελληνικές εταιρείες διαμεσολάβησης οι οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες καθώς και ορισμένες που σήμερα βρίσκονται σε συζητήσεις για επέκτασή τους στο εξωτερικό. 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics