Νέες καλύψεις «Premium Νοσοκομειακό 100%» από τη Eurolife

Με βασική επιδίωξη τη συνεχή αναβάθμιση της προϊοντικής της γκάμας, προσαρμοζόμενη και στις ανάγκες των πελατών, η Eurolife ERB Ασφαλιστική, προχώρησε στην «επικαιροποίηση» των νοσοκομειακών καλύψεων 100% με εγγύηση παροχών.

Με βασική επιδίωξη τη συνεχή αναβάθμιση της προϊοντικής της γκάμας, προσαρμοζόμενη και στις ανάγκες των πελατών, η Eurolife ERB Ασφαλιστική, προχώρησε στην «επικαιροποίηση» των νοσοκομειακών καλύψεων 100% με εγγύηση παροχών.

Στις νέες αυτές καλύψεις, προστέθηκαν σημαντικές παροχές που τις καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικές, σε ό,τι αφορά τη σχέση παροχών / κόστους (“best value for money”).

Πιο συγκεκριμένα, τα νέα προγράμματα 100% περιλαμβάνουν επιπρόσθετες παροχές όπως:

• δυνατότητα, σε 23 σοβαρές περιπτώσεις, ο ασφαλισμένος, να έχει μία δεύτερη ιατρική γνωμάτευση από ένα από τα μεγαλύτερα Νοσηλευτικά Ιδρύματα, στην Αμερική και την Ευρώπη. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

• Harvard University

• Johns Hopkins Hospital, Baltimore

• Mayo Clinic, Rochester

• Massachusetts General Hospital, Boston

• Mount Sinai Medical Center, New York

• University of Texas M.D. Anderson Cancer Center, Houston

• Children’s Memorial Hospital Chicago

• HCA International (Harley Street)

• Royal Marsden Cancer Hospital

• Great Ormond Street (παιδιατρικό)

• Moorfields Eye Hospital

Η συγκεκριμένη παροχή δίνεται σε συνεργασία με τον πολυεθνικό Όμιλο Interpartner.

• παροχές εξωνοσοκομειακής περίθαλψης σε τομείς οι οποίοι δεν συμπεριλαμβάνονται στα κλασικά ασφαλιστικά νοσοκομειακά Προγράμματα, όπως η οδοντιατρική και οφθαλμολογική φροντίδα καθώς και οι φυσικοθεραπείες και λογοθεραπείες, με δωρεάν καλύψεις, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις.

Οι συγκεκριμένες παροχές δίνονται σε συνεργασία με τον πολυεθνικό Όμιλο Mondial Assistance, μέσω δικτύου ιατρών και οδοντιάτρων σε όλη την Ελλάδα.

Με τις συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις και προσθήκες, οι νέες καλύψεις συνεχίζουν να είναι πολύ ανταγωνιστικές, ενώ παράλληλα βελτιώνουν την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια φροντίδα των πελατών, παρέχοντας διευρυμένη προστασία στην ελληνική οικογένεια στο σύγχρονο περιβάλλον.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics