Νέο Δ.Σ. στον Σύνδεσμο Διαμεσολαβούντων Μαγνησίας

 

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 9 Φεβρουαρίου, συνήλθε σε σώμα το προεδρείο του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλειών Ν. Μαγνησίας (ΣΥΔΑΜ).

 

 

Το νέο Δ.Σ. προσκαλεί όλους τους διαμεσολαβητές της Μαγνησίας να πλαισιώσουν  και  να ενδυναμώσουν τη φωνή τους μέσω του συλλόγου, ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί  να παλέψουν για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του κλάδου.

 

 

Μετά τις εκλογές που έγιναν στις 9 Φεβρουαρίου, συνήλθε σε σώμα το προεδρείο του Συνδέσμου Διαμεσολαβούντων Ασφαλειών Ν. Μαγνησίας (ΣΥΔΑΜ).

 

 

Το νέο Δ.Σ. προσκαλεί όλους τους διαμεσολαβητές της Μαγνησίας να πλαισιώσουν  και  να ενδυναμώσουν τη φωνή τους μέσω του συλλόγου, ώστε να μπορέσουν όλοι μαζί  να παλέψουν για τα προβλήματα και τις προκλήσεις του κλάδου.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics