Νέο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών!

Με 120 Ράμπο- εφοριακούς, ετοιμάζεται να αναλάβει δράση το νέο Κέντρο Είσπραξης Οφειλών που θα λειτουργεί στην Αττική, ενώ λίαν συντόμως έρχεται και αντίστοιχο Κέντρο για τη Θεσσαλονίκη.

Εν αναμονή των ρυθμίσεων οφειλών προς εφορίες και ταμεία, η ΑΑΔΕ υλοποιεί το σχεδιασμό της για ανασυγκρότηση των υπηρεσιών της, έχοντας ως βασικό στόχο την είσπραξη τουλάχιστον 6 δισ ευρώ από παλιά και νέα χρέη εντός του έτους. Με αυτό το σκεπτικό, το ΚΕΟ Αττικής, που ξεκινά το Νοέμβριο, αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα, όντας διαρθρωμένο σε 6 Τμήματα:

• Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην Επικράτεια, όπως οι οφειλές εξειδικεύονται, καθορίζονται και ανακαθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
• Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην Επικράτεια, με τη λήψη στοχευμένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται, αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια
• Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών
• Η έγκριση, ο έλεγχος και η παρακολούθηση ρυθμίσεων
• Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων και στόχων του Τμήματος Είσπραξης
• Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης
• Ο έλεγχος, η επαλήθευση και η διασταύρωση στοιχείων φορολογουμένων από το γραφείο
• Η υποβολή αιτημάτων για τη χορήγηση στοιχείων και πληροφοριών από φορολογουμένους, υπηρεσίες της ΑΑΔΕ ή τρίτους.

Έτοιμη (;) για το ψηφιακό άλμα η εφορία

Στρατηγικός στόχος της ΑΑΔΕ είναι η σταδιακή μείωση του ρυθμού αύξησης του συνολικού πραγματικού ληξιπρόθεσμου χρέους που συσσωρεύεται κατ’ έτος, με προοπτική τη σταθεροποίησή του (μηδενική μεταβολή) το 2020 σε σχέση με το 2019. «Κλειδί» για την επίτευξη αυτού του μάλλον φιλόδοξου στόχου, είναι η αύξηση του ποσοστού εμπρόθεσμων πληρωμών φόρων κατά 10% σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2016

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics