Νέο προϊόν από την Σ. Ι. Ξηρογιαννόπουλος και την Generali Hellas για κινητά και tablets

Η Σ. Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, σε αποκλειστική συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI HELLAS, δημιούργησε και έθεσε στην κατανάλωση ένα καινοτόμο και χρήσιμο ασφαλιστικό προϊόν

Η Σ. Ι. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων, σε αποκλειστική συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρεία GENERALI HELLAS, δημιούργησε και έθεσε στην κατανάλωση ένα καινοτόμο και χρήσιμο ασφαλιστικό προϊόν, με το οποίο καλύπτεται η σημαντική αγορά των κινητών τηλεφώνων και των tablets.

Ο μίσος αιώνας επιτυχούς πορείας κοντά στον ασφαλιζόμενο των εν λόγω Μεσιτών Ασφαλίσεων και το μέγεθος και η αξιοπιστία της GENERALI εγγυώνται την επιτυχή και αποτελεσματική κάλυψη του συγκεκριμένου προϊόντος.

Οι αποδέκτες του ασφαλιστικού προγράμματος είναι τόσο οι ιδιώτες – καταναλωτές, όπως επίσης οι εισαγωγείς αυτών των προϊόντων, καθώς και όλα τα σημεία πώλησης και οι μεγάλες εταιρείες της κινητής τηλεφωνίας.

Τα μεγάλα ατού του προγράμματος είναι:

  • Το πολύ χαμηλό κόστος,
  • Οι ξεκάθαροι και εύκολα κατανοητοί όροι του συμβολαίου,
  • Η ευρύτητα των καλύψεων των ασφαλιστικών κινδύνων,

όπως και οι απλές και γρήγορες διαδικασίες για την είσοδο στο πρόγραμμα και η άμεση έκδοση πιστοποιητικού ασφάλισης.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics