Νέος Εμπορικός Διευθυντής στην Brokers Union

Ο κ. Δημήτρης Κύρογλου, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην εταιρία Brokers Union Mεσίτες Ασφαλειών Α.Ε.

Ο κ. Δημήτρης Κύρογλου, στέλεχος με πολυετή εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο, ανέλαβε τη θέση του Εμπορικού Διευθυντή στην εταιρία Brokers Union Mεσίτες Ασφαλειών Α.Ε.

Ο κ. Κύρογλου θα στηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξη της μεσιτικής εταιρείας, η οποία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει αποκτήσει σημαντικό χαρτοφυλάκιο και αριθμό συνεργατών, στους οποίους και παρέχει υποδομές και σειρά υλικοτεχνικών εφοδίων, προκειμένου να αυξήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Ο νέος Εμπορικός Διευθυντής, αξιοποιώντας την εμπειρία του από τις θέσεις που μέχρι σήμερα κατείχε στον ασφαλιστικό κλάδο στις εταιρείες General Union και Aigaion Aσφαλιστική Α.Ε., σε συνδυασμό με την  επιστημονική του κατάρτιση και τον επαγγελματισμό του, θα συμβάλλει στην υλοποίηση του σχεδίου ποιοτικής και ποσοτικής ανάπτυξης της Brokers Union.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics