Νέος Επιθεωρητής Διεύθυνσης Πωλήσεων στη MEGA BROKERS ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος

Με ιδιαίτερη χαρά σας ενημερώνουμε ότι εντάχθηκε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της MEGA BROKERS ο κ. Παναγιώτης Θεοδωρακόπουλος, ως Επιθεωρητής της Διεύθυνσης Πωλήσεων. Ο κ. Θεοδωρακόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στις πωλήσεις στον ασφαλιστικό χώρο, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει δημιουργήσει ουσιαστικές σχέσεις με ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.

Η  «οικογένεια» της MEGA BROKERS  τον καλωσορίζει με την πεποίθηση πως με την εμπειρία του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανοδική πορεία της εταιρίας,  ευχόμενη στο νέο στέλεχός της… Καλή Αρχή στα νέα του καθήκοντα.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics