Νέος Γενικός Διευθυντής της ΓΕΝΚΑ Επενδυτικής & Πρακτορειακής ο Σπ. Αγαλιανός

 

Ο κ. Σπύρος Αγαλιανός, καταξιωμένο στέλεχος του ασφαλιστικού κλάδου, ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή στη ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών νόμιμος εκπρόσωπος και γενικός διευθυντής της PREMIUM LTD, commercial & underwriting manager της ΑΟΝ HELLAS S.A. και της COMMERCIAL UNION ASSURANCE.

Η ΓΕΝΚΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ & ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ Α.Ε., που ανήκει σε έναν όμιλο που μετρά πάνω από 138 χρόνια ιστορίας, εκπροσωπώντας τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρίες, καλωσορίζει  τον κ. Σπύρο Αγαλιανό με τη βεβαιότητα ότι η πολυετής εμπειρία και το ήθος που τον διακρίνει θα συμβάλουν τα μέγιστα στην πορεία της.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics