Νικόλαος Μακρόπουλος:  Ανοικτές προοπτικές συνεργασίας Αθήνας-Σαγκάη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Αθηναίων στον τομέα ανάπτυξης επενδύσεων και επιχειρηματικότητας πραγματοποίησε  συνάντηση τηλε-εργασίας με την Αντιδήμαρχο της πόλης κυρία ZongMing και τους παριστάμενους αρμόδιους για τις διεθνείς σχέσεις κυρίους ShaHailin, και LiuGuangyong. Διαπίστωσε έντονο ενδιαφέρον για ανάπτυξη συνεργασίας σε τουριστικό, πολιτιστικό, και οικονομικό επίπεδο μεταξύ Αθήνας και Σαγκάης. Να σημειωθεί ότι η ασφαλιστική βιομηχανία είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένη στην Κίνα και οι προοπτικές περαιτέρω εξέλιξης είναι ιδιαιτέρως μεγάλες σύμφωνα με τα παγκόσμια στοιχεία.  Ο κ. Μακρόπουλος στην συνομιλία του με τους εκπροσώπους της Σανγκάη, με την συμβολή της προέδρου της  ΕΑΤΑ κ. Μελίνα Δασκαλάκη (δεξιά στην ΦΩΤΟ) περιέγραψαν, την σύγχρονη Αθήνα, αναφερθήκαν στις ενέργειες αντιμετώπισης της πανδημίας, την ασφάλεια που προσφέρει η πόλη, ενώ τόνισαν την δυναμική που έχει αναπτύξει καθώς και τα έργα υποδομών που εξελίσσονται. Από την εκτενή συνομιλία και τις αναφορές σε συγκεκριμένα πεδία συνεργασίας, φάνηκε η διάθεση και η προοπτική για εποικοδομητική μεταξύ των δήμων συνέχεια, προς όφελος της επιχειρηματικότητας, των δομών,  και των δημοτών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics