Ο ιντερνετικός διαμεσολαβητής

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Η εισβολή της τεχνολογίας στην ασφαλιστική αγορά είναι τρομακτική. Σταδιακώς όλα «αυτοματοποιούνται» και στηρίζονται σε τεχνολογικές εφαρμογές. 

Οι άνθρωποι -ασφαλιστές- βρίσκονται πίσω από ΟΘΟΝΕΣ, οι «εφαρμογές» πολλαπλασιάζονται και η τεχνολογία «επιζητεί» «γνώστες» και «χρήστες».

Σήμερα, ήδη, η ενημέρωση, η εξυπηρέτηση, η έκδοση ασφαλιστηρίου και η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά όπως και τόσα άλλα που σχετίζονται με ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Και η συμπόρευση των ασφαλιστών με την τεχνολογία είναι μονόδρομος.

Τι σημαίνει αυτό για τους διαμεσολαβούντες;

Ότι αφενός όλοι όσοι βρίσκονται στον κλάδο είναι υποχρεωμένοι να ενταχθούν στα όσα επιτάσσει η πρόοδος. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Και βέβαια διαπιστώνουμε ότι η χρήση της τεχνολογίας διευκολύνει το έργο της διαμεσολάβησης και ταυτόχρονα, πιθανόν να, μειώνει και την ανάγκη φυσικής παρουσίας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Μήπως αυτό σημαίνει κάτι; Μήπως πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας αλλάζει και ο μέχρι σήμερα ρόλος του επαγγελματία διαμεσολαβούντα; Μήπως οι νέοι διαμεσολαβούντες χρειάζονται περισσή εκπαίδευση και θα μπορούν να επιτελούν τον ρόλο τους σε κάποιο βαθμό από το τηλέφωνο, ή την ΟΘΟΝΗ; Όλα είναι ανοικτά και τρομακτικά απροσδιόριστα.

Καταλαβαίνουμε πια ότι οι ιντερνετικές ασφαλίσεις που πρωτοεμφανίστηκαν μοιάζουν με παιδικές ασθένειες. Τα πράγματα αλλάζουν.

Τι φέρνουν όλα αυτά; Σηματοδοτούν -κατά την άποψή μας-  ότι οι ασφαλιστές εκπαιδεύονται στην τεχνολογία, εκπαιδεύονται στην δουλειά τους (τις ασφάλειες), εκπαιδεύονται στις νέες εφαρμογές, εκπαιδεύονται σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και συνεχίζουν.. 

Πέρα από οτιδήποτε άλλο η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το επάγγελμα και ο κλάδος αναβαθμίζεται και πίσω από τις «οθόνες» αποκτά άλλη εικόνα και περιεχόμενο. Μια νέα καλύτερη και περισσότερο τεχνοκρατική εκδοχή.

 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics