Ο κομβικός ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην ασφάλιση επιχειρήσεων θα αναδειχθεί στη Θεσσαλονίκη

Μια ακόμη δράση με την συμμετοχή του Ε.Ε.Α. στην οποία θα αναδειχθεί η σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης για τις επιχειρήσεις καθώς και ο  κομβικός ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών,  θα εξελιχθεί στη Θεσσαλονίκη.

Το Επιμελητήριο μαζί με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος , σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και το Εμπορικό Bιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  συνδιοργανώνουν την συγκεκριμένη εκδήλωση στις 20 Ιανουαρίου η οποία εστιάζει στην ασφάλιση των επιχειρήσεων.

Επίσης εστιάζει και στη συμβολή, την ουσιαστική παρουσία, τον κεντρικό ρόλο,  του ασφαλιστικού  διαμεσολαβητή στην διαδικασία της ασφάλισης . Και αυτό θα αναδειχθεί  στις εργασίες της παρουσίασης.

Είναι ευνόητο ότι στην εκδήλωση η ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και η πολυφωνική της παρουσία μέσα από τα θεσμικά όργανα που την εκπροσωπούν, είναι καθοριστική.

Και αυτό διότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδεικνύεται ο ρόλος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στην διαδικασία της ασφάλισης.

Τόσο ο πρόεδρος του Ε.Ε.Α. κ. Ι.  Χατζηθεοδοσίου  όσο  και ο γενικός  γραμματέας κ. Δ. Γαβαλάκης θα μιλήσουν στην εκδήλωση, και αντίστοιχα θα αναδείξουν τη σημασία της ασφάλισης και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στη διαδικασία αυτή.

Κεντρικό μήνυμα όπως προκύπτει από την διοργάνωση είναι η αναγκαιότητα διασφάλισης των αγαθών και των περιουσιακών υλικών και άυλων στοιχείων των επιχειρήσεων και ο ουσιώδης ρόλος του επαγγέλματος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics