Ο νέος κανονισμός της Εθνικής έφθασε στα γραφεία και ανοίγει μια νέα εποχή

Του Γιάννη Βερμισσώ


Έφθασε στα γραφεία της Εθνικής σε όλη την Ελλάδα ο νέος κανονισμός πωλήσεων σηματοδοτώντας τη νέα εποχή που η εταιρεία μέσω αυτού θέλει να εισάγει το δίκτυό της και να εντάξει την λειτουργία και του νομικού προσώπου και των συνεργατών.

Σε μια δεύτερη ματιά πιο ψύχραιμη από την πρώτη εντύπωση οι απόψεις δείχνουν να εστιάζουν στην μεγάλη αλλαγή που επιχειρείται στην φιλοσοφία της εταιρείας.  Διακρίνεται το ισχυρό τεχνοκρατικό στοιχείο, η μέτρηση των επιδόσεων, η σύγχρονη λογική της κινητροδότησης των επιδόσεων και η επιμονή στις υψηλές ταχύτητες. Ναι πράγματι, η εποχή επιδιώκει να δημιουργήσει «επίλεκτους» και να στηριχθούν σε αυτούς οι δυναμικές των εταιρειών.

Στον νέο κανονισμό, η παλαιά αντίληψη που επικρατούσε ως «πνεύμα» στην Εθνική δείχνει να απομακρύνεται και να δίνει τη θέση της σε μια νέα θεώρηση η οποία είναι ενταγμένη στην ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη των πωλήσεων.  Οι έως σήμερα δομές εξέλιξης φαίνεται ότι αλλάζουν. Η κουλτούρα της φυσικής διαδοχής των στελεχών που αποχωρούν, καταργείται και η είσοδος νέων στελεχών αποτελεί το μεγάλο ζητούμενο. Με τον νέο κανονισμό η Εθνική ανοίγει την πόρτα σε νέα στελέχη ενισχύει την εκκίνηση της εργασιακής τους ενασχόλησης με τις ασφάλειες και τους ρίχνει στην μάχη των νέων προϊόντων.

Φυσικά τα μπόνους και οι επιβραβεύσεις αποτελούν εργαλεία πρώτης γραμμής για τη συνέχεια. Η εταιρεία μέσα από τον νέο κανονισμό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την συνέχεια η οποία περιέχει ριζική αλλαγή της παλιά νοοτροπίας. Νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες, νέα πολιτική εξέλιξης. Οι άνθρωποι παραμένουν στο επίκεντρο και το ενδιαφέρον της εταιρεία. Παραμένει προσηλωμένη σε αυτό. Η αξιοποίηση όμως του δυναμικού –των διοικητικών στελεχών – και των συνεργατών θα γίνεται με άλλον τρόπο. Η μεγάλη Εθνική λαμβάνει νέα θέση στην αγορά. Ο σκληρός ανταγωνισμός οδηγεί στην αναγκαία αυτή αλλαγή τακτικής. Σε λίγο καιρό δε θα είναι πια όπως παλιά….

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics