Ο ΠΣΑΣ στην 4η εθνική συνδιάσκεψη 18-19 Νοεμβρίου 2022

Ο ΠΣΑΣ με αίσθημα ευθύνης συνεχίζει να ενισχύει  την παρουσία του στην ασφαλιστική αγορά. Δίνει έμφαση στα συμπεράσματα που προέκυψαν από την Συνδιάσκεψη και εστιάζει στα εξής:

  • Η ανάδειξη  της αξίας του ασφαλιστικού συμβούλου –  πράκτορα
  • Η δια βίου αρωγή της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εκπαίδευση των διαμεσολαβητών
  • Η δέσμευση της πολιτείας για συμμετοχή της διαμεσολάβησης στο ΕΣΠΑ
  • Οι Ευρωπαϊκές εξελίξεις δια στόματος του ευρωπαϊκού επιτρόπου Dominique Sizes

Η πρόεδρός του κ. Θ. Γουργούλη αναφέρει ότι “για άλλη μια φορά όλοι μαζί ενωμένοι συνεχίζουμε προς την κατεύθυνση αναβάθμισης και κατοχύρωσης του επαγγέλματος μας “.

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics