Ο ρόλος της ασφάλισης αυτοκινήτου στα “ασφαλιστικά γραφεία”

του Γιάννη Βερμισσώ

Άλλη μια νέα τηλεοπτική διαφήμιση για ασφάλιση αυτοκινήτου “ήλθε στα σπίτια” όσων παρακολουθούν τηλεόραση. Μια ακόμη προτροπή προς αυτό τον τρόπο απευθύνεται στο κοινό το οποίο μέχρι πρότινος σε μεγάλο ποσοστό είχε μάθει αλλιώς. Τα μηνύματα πληθαίνουν, οι προτροπές αυξάνονται και η δοκιμή από πολλούς έγινε. Ένα μέρος κατόχων οχημάτων έφυγε ίσως και ανεπιστρεπτί. Όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είτε θα αφεθούν στην τύχη των πραγμάτων είτε θα “ζυμωθούν” και θα αποτελέσουν έναν πυρήνα σταθερών ασφαλισμένων τους οποίους έχει ανάγκη η αγορά. Τους χρειάζονται κάποια γραφεία, κάποιοι επαγγελματίες είτε γιατί έχουν “ακουμπήσει” επί αυτών αποκλειστικά είτε διότι αποτελούν μια βάση επί της οποίας οι επαγγελματίες μπορούν να αναπτυχθούν σε άλλες νέες επιλογές ασφάλισης. Ταυτόχρονα όμως είναι για λόγους κοινωνικής και επαγγελματικής ισορροπίας αναγκαίο να μην χαθεί από τα ασφαλιστικά γραφεία η ασφάλιση αυτοκινήτου. Είναι παράδοση, είναι ιστορία, και φυσικά δεν παύει να είναι μια ασφάλιση από αυτές που θεωρούνται “εύκολες”. Όμως δεν είναι αυτός ικανός λόγος να περάσουν σε άλλα ρομποτικά χέρια. Το σημαντικό είναι να υπάρχουν “χέρια” που κάνουν αυτή την εργασία, να υπάρχει δυναμικό έμψυχο να στηρίζει, να διευκολύνει και να συντελεί σε μια ευρύτερη ζύμωση περί της ασφάλισης. Οι όποιες συζητήσεις περί φυγής των ασφαλίσεων οχημάτων στον κόσμο της αυτοματοποίησης μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει. Καλύτερα λοιπόν να μην υπάρχουν παραδοχές ούτε να σηκώνονται τα χέρια ψηλά. Τα γραφεία, τα ασφαλιστικά γραφεία είναι πυρήνες που χρειάζονται ενέργεια κάθε μορφής και δυναμικής..

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics