Ο.ΣΥ. ΑΕ: Ανοιχτός διαγωνισμός για την ασφάλιση στελεχών της διοίκησής της

Ακολουθεί αναλυτικά η διακήρυξη της Ο.ΣΥ. ΑΕ για τον Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Μειοδοτικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σκοπό την ανάθεση ασφαλιστηρίου συμβολαίου με το εξής αντικείμενο: «Την ασφάλιση ευθύνης Στελεχών Διοίκησης» (Directors and Officers Liability Insurance).

Η  λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών είναι στις 23 Ιουλίου – ημέρα Τρίτη –  και ώρα 14.00.

Δείτε το σχετικό κείμενο:

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics