Οι 4 απαιτήσεις της IDD σε ασφαλιστικές & διαμεσολάβηση

Η προσμονή του σ/ν είναι μεγάλη για δύο λόγους: πρώτον, για να διαπιστωθεί το τι περιέχει, τι προβλέπει και εάν τελικά περιλαμβάνει και σε ποιο βαθμό τις όποιες παρατηρήσεις έγιναν κατά τη δημόσια διαβούλευση, και δεύτερον, για να γίνει γνωστό το πότε...

Του Γιάννη Βερμισσώ

Μέρα με την ημέρα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή από το αρμόδιο υπουργείο το τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου για την IDD. Αυτό που θα σηματοδοτήσει τις αλλαγές στην αγορά. Και θα σημάνει την έναρξη μια διαφορετικής επιτήρησης και από την πλευρά της ΔΕΙΑ.  

Η προσμονή του σ/ν είναι μεγάλη για δύο λόγους: πρώτον, για να διαπιστωθεί το τι περιέχει, τι προβλέπει και εάν τελικά περιλαμβάνει και σε ποιο βαθμό τις όποιες παρατηρήσεις έγιναν κατά τη δημόσια διαβούλευση, και δεύτερον, για να γίνει γνωστό το πότε θα εφαρμοστεί δεδομένου ότι οι μεταβολές που επιφέρει θέλουν και τον χρόνο τους για να συμβούν.

Θεωρητικά και εξ όσων είναι γνωστά μέχρι σήμερα, από την 1η Οκτωβρίου η IDD θα πρέπει να περάσει στην ελληνική πραγματικότητα των εταιρειών και της διαμεσολάβησης. Η εποπτεία θα είναι αυστηρότερη και ήδη η ΔΕΙΑ έχει σχέδιο παρακολούθησης.

Όταν λοιπόν η IDD ξεκινήσει να εφαρμόζεται, τότε θα αρχίσει να επικρατεί μια διαφορετική πραγματικότητα για όλους όσοι συντελούν στην ασφάλιση.

Δεν είναι μόνο οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες, είναι και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Έχουν τη μεγάλη ευθύνη των ασφαλιστικών τους προϊόντων τη διάρκειά τους, τη διατηρησιμότητά τους,  και τη φερεγγυότητα τους. Οι εταιρείες θα παρακολουθούνται γι' αυτά όπως θα παρακολουθείται για τη σωστή επιτέλεση της λειτουργίας του και διανομής (σε 2η φάση) ο κλάδος της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Μην παραβλέπεται, ότι η εφαρμογή της IDD αποτελεί στόχο Ευρωπαϊκό, είναι μεγάλη υποχρέωση για το κάθε κράτος μέλος και η υιοθέτησή της από την ιδιωτική ασφάλιση εγκαινιάζει την εποχή που ο καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται διαφορετικά και να γνωρίζει χωρίς επιφυλάξεις ότι αυτό που πληροφορείται σχετικά με ασφαλιστικό προϊόν είναι σωστό, διαφανές και αναλλοίωτο σε βάθος χρόνου.

Απαιτήσεις: συνέπειας, σταθερότητας, διαφάνειας και αξιοπιστίας.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics