Οι αλλαγές για την ιδιωτική ασφάλιση δε σταματούν

του Γιάννη Βερμισσώ

Οι αλλαγές δε σταματούν. Και οι κοινωνίες υποτάσσονται σε αυτές. Κάποτε μιλούσαμε για την τεχνολογία. Την σημασία της, και την εφαρμογή της στις εταιρείες και την καθημερινότητα των επιχειρήσεων. Πράγματι ήλθε η τεχνολογία και όχι μόνο εγκαταστάθηκε αλλά μεταβάλλεται και διαρκώς επιτάσσει την επικαιροποίησή της.  Την ακολούθησαν όχι μόνο οι επιχειρήσεις αλλά και οι πολίτες. Η τεχνολογία έγινε απαραίτητο “εργαλείο” για όλους. Μέσα σε λίγα χρόνια ήλθαν τα “πάνω κάτω”.  Σήμερα φτάσαμε στο επίπεδο να είναι αδιανόητη κάθε κίνηση που δεν υποστηρίζεται από κάποια τεχνολογική υποστήριξη. Όμως οι ΑΛΛΑΓΕΣ ΔΕ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ και οι επιχειρήσεις πρέπει να υποταχθούν. Τώρα ακούμε το νέο πλαίσιο ESG. Έρχεται να βάλει αρχές για το περιβάλλον, την λειτουργία, την διακυβέρνηση και συνοπτικά εισάγει τις εταιρείες σε μια άλλη σκέψη. Μπορεί σε λίγα χρόνια οι νέοι επιστήμονες, στελέχη, εργάτες να κάνουν επιλογή της εταιρείας που θα εργαστούν με βάση τα όσα αυτή πράττει και αφορούν την στάση της απέναντι σε αρχές περιβαλλοντικής ευθύνης, σε μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος,  σε …πολλά,  αλλά άμεσα σχετιζόμενα με την συμπεριφορά των εταιρειών και την παρουσία τους στην κοινωνία. Έρχονται και άλλα; Ναι. Αυτά που αφορούν την στάση των εταιρειών απέναντι στους καταναλωτές. Το πλαίσιο προστασίας γίνεται ολοένα και πιο αυστηρό.  Και οι εταιρείες οφείλουν να συνταχθούν με αυτό. Η ενημέρωση, η διαφάνεια, η συνέπεια όλα αυτά θα οδηγήσουν τις εταιρείες σε μια νέα συμπεριφορά ώστε να επικρατήσουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και συνέχεια λίγο γνωστή και σαφώς κάποια ακόμα αθέατη. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι αλλαγές είναι μπροστά και αποτελούν βεβαιότητα.

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics