Οι ασφαλιστές των συμβολαίων της INTERNATIONAL

Οι ασφαλιστές της International Life είδαν τα συμβόλαιά τους και τους πελάτες τους να περνούν το κατώφλι της ΕΘΝΙΚΗΣ και πράγματι αυτή ήταν η καλύτερη έκβαση

Οι ασφαλιστές της International  Life είδαν τα συμβόλαιά τους και τους πελάτες τους να περνούν το κατώφλι της ΕΘΝΙΚΗΣ και πράγματι αυτή ήταν η καλύτερη έκβαση. Τώρα προσδοκούν να παραμείνουν ασφαλιστές των συμβολαίων τους και φυσικά να μην επέλθουν μεταβολές. 
 
Κινήσεις για να διασφαλιστεί το θέμα έχουν ήδη γίνει καθώς κατά πληροφορίες υπήρξε διάχυτος φόβος ότι οι ασφαλισμένοι της International πιθανόν να επιχειρούσαν να αλλάξουν και ασφαλιστή καθώς πλέον βρίσκονται σε νέο ασφαλιστικό σπίτι.
 
Η στάση των ανθρώπων της Εθνικής είναι σημαντική σε αυτή την περίπτωση και αναμένεται ότι θα τηρηθούν και οι κανόνες μιας σωστής συμφωνίας.  Οι οδηγίες που δίνονται στους ασφαλισμένους της International για το πώς θα κινηθούν πλέον σε περιβάλλον Εθνικής θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρες.
 
Ήδη εστάλη επιστολή που τους αναφέρει το πώς θα εξυπηρετηθούν, το πώς θα επικοινωνήσουν με το συντονιστικό κέντρο, το πώς θα κινηθούν σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν χρήση του συμβολαίου τους.Ένα περίγραμμα πράγματι σωστής υποδοχής το οποίο αποτελεί την αρχή για τους χιλιάδες ασφαλισμένους της International που τελικά πέρασαν σε νέα και καλά ασφαλιστικά χέρια.  
 
Τώρα εναπόκειται και στην ευχέρεια και τον επαγγελματισμό των ασφαλιστών της International να μιλήσουν με τους πελάτες τους και να τους εξηγήσουν πώς θα συνεχίσουν να τους εξυπηρετούν να τους υποστηρίζουν στην διαδρομή του συμβολαίου τους.
 
Έτσι και τα συμβόλαια θα κρατηθούν και οι ασφαλιστές της International δε θα χάσουν πελάτες. Διότι, είναι προφανές ότι χρειάζεται και κάποια ενεργοποίηση για να αποφευχθούν τυχόν αστοχίες που θα προκαλέσουν κατηγορίες  ότι  κάποιοι επιχειρούν να τους πάρουν τα συμβόλαια. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics