Οι ασφαλιστικές εταιρείες στην αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών

Η αναγνώριση της ιδιωτικής ασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδείχθηκε μέσα από την ομιλία του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη στην ομιλία του στα περισσότερα από 300 στελέχη της αγοράς...

Η αναγνώριση της ιδιωτικής ασφάλισης από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδείχθηκε μέσα από την ομιλία του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων κ. Χρήστου Στυλιανίδη στην ομιλία του στα περισσότερα από 300 στελέχη της αγοράς στο 20o Ασφαλιστικό και Αντασφαλιστικό συνέδριο.

Ο κ. Χρ. Στυλιανίδης, στο πλαίσιο παρουσίασης του ευρωπαϊκού προγράμματος RescEU, τόνισε μεταξύ άλλων ότι: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει ότι ο ασφαλιστικός τομέας, κατέχει σήμερα μια πολύ σημαντική θέση στη μάχη κατά των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής και έχει καλύψει δισεκατομμύρια ζημιές λόγω των φυσικών καταστροφών. Η μείωση των απωλειών στα περιουσιακά στοιχεία θα ωφελήσει τόσο το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα και θα οδηγήσει σε μία βιώσιμη ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Γι΄ αυτό και στο πλαίσιο του RescEU, το νέο ευρωπαϊκό σύστημα για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, στοχεύουμε να αναπτύξουμε μία νέα κουλτούρα πρόληψης, στην οποία οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά με την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουν αλλά και τα κίνητρα που μπορούν να δώσουν.»

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics