Οι εξαιρέσεις του “άγραφου” εισπρακτικού κανόνα

Του Γιάννη Βερμισσώ.

Του Γιάννη Βερμισσώ.


Σύσσωμη η αγορά στάθηκε θετικά στο πρόβλημα. Υπήρξαν όμως και εξαιρέσεις. Δεν χάλασαν την γενικότητα όπου αξιέπαινα κράτησε μια φιλοακαταναλωτική στάση. Συμπαραστάθηκαν οι εταιρείες στους πολίτες ώστε να μείνουν ασφαλισμένοι και έτσι δεν επέφεραν και αναταράξεις στο όλο σύστημα παραγωγής-προώθησης και  είσπραξης των συμβολαίων.

Όμως οι παραφωνίες υπήρξαν για να επιβεβαιώσουν τον κανόνα. Κάποιοι προηγμένοι τεχνολογικά παρά την δυναμική τους ιντερνετική εμφάνιση, όπως και  κάποιοι άλλοι δυνατοί και με εμπειρία στην αγορά δεν κατάφεραν -λένε οι πληροφορίες- να συνταχθούν με τους άλλους τους περισσότερους που τήρησαν μια στάση περισσότερο ανεκτική. Έτσι, τελικά δεν έλειψαν και οι ακυρώσεις χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτοί που προχώρησαν σε τέτοια τακτική δεν είναι συνεπείς προς τους ασφαλισμένους τους και την αγορά.

Η κάθε στάση τη στιγμή που καλύπτεται και από τη  νομοθεσία δεν είναι προς κατάκριση. Αυτό όμως που επισημαίνεται είναι ότι υπήρξαν και διαφορετικές ταχύτητες όπως και συνεχίζουν -κατά τα τεκταινόμενα- και αυτές αποτελούν τις εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν την διαφορετικότητα. 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics