Οι επιπτώσεις της διακοπής (;) του προγράμματος συγχώνευσης Εθνικής-Eurobank

Η ενοποίηση Εθνικής Τράπεζας και Eurobank διεκόπη ή για πολλούς, που ίσως γνωρίζουν κάτι παραπάνω, απλώς «πάγωσε», ανεστάλη. Επιλέχθηκε η ξεχωριστή ανακεφαλαιοποίηση κάθε Τράπεζας και στην συνέχεια, ανάλογα με το ποιός θα είναι το «αφεντικό» θα αποφασισθε

Η ενοποίηση Εθνικής Τράπεζας και Eurobank διεκόπη ή για πολλούς, που ίσως γνωρίζουν κάτι παραπάνω, απλώς «πάγωσε», ανεστάλη. Επιλέχθηκε η ξεχωριστή ανακεφαλαιοποίηση κάθε Τράπεζας και στην συνέχεια, ανάλογα με το ποιός θα είναι το «αφεντικό» θα αποφασισθεί η πορεία των τραπεζών.

Ήδη οι αποφάσεις έχουν ληφθεί, οι γενικές συνελεύσεις προκηρύσσονται και οι διοικήσεις των δύο τραπεζών κινούνται για την ανεύρεση των ιδιωτικών εκείνων κεφαλαίων, που μαζί με τα κεφάλαια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα τους εξασφαλίσουν το μέλλον τους. Το θέμα είναι αν θα περάσουν στην πλήρη ιδιοκτησία του ΤΧΣ (το οποίο στην συνέχεια θα έχει και τον απόλυτο έλεγχο της τύχης των τραπεζών αυτών και φυσικά και όλων των θυγατρικών τους) ή όχι, ανάλογα με την εξεύρεση ή μη των αναγκαίων ιδιωτικών κεφαλαίων.

Παράπλευρες επιπτώσεις της αρχικής συμφωνίας συνένωσης αλλά και της διακοπής της, είναι οι αποφάσεις για τις ασφαλιστικές εταιρείες των δύο τραπεζών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της ERB Eurolife γενικών και της ERB Eurolife ζωής. Είναι αλήθεια ότι από τότε που ανακοινώθηκε επισήμως η συγχώνευση Εθνικής- Eurobank ξεκίνησαν, χωρίς δημοσιότητα και χωρίς ανακοινώσεις, οι επαφές μεταξύ των ασφαλιστικών εταιρειών και καταρτίστηκε ένα σχέδιο-χρονοδιάγραμμα ενοποίησής τους, το οποίο βρισκότανε σε καλό δρόμο και, σύμφωνα με πληροφορίες μας, θα ανακοινωνότανε πριν το καλοκαίρι η συγχώνευση και των ασφαλιστικών εταιρειών.

Στα πλαίσια των συμφωνιών αυτών άλλωστε ήταν και η εκλογή του κ. Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου στην θέση του Προέδρου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Σήμερα, μετά την διακοπή ή έστω αναστολή του σχεδίου ενοποίησης των τραπεζών, σταμάτησαν, όπως ήταν φυσικό, και οι «εργασίες» συγχώνευσης των ασφαλιστικών εταιρειών. Κατά τις πληροφορίες μας, το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει ανησυχία, στους χώρους της Εθνικής Ασφαλιστικής, στελέχη της οποίας προβληματίζονται για την μελλοντική δυνατότητα εξεύρεσης κεφαλαίων, στο πλαίσιο του νέου τραπεζικού κλίματος που δημιουργείται, αν τυχόν χρειασθούν, για την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρείας.

Τονίζουμε όμως ότι για το παρόν, η Εθνική Ασφαλιστική έχει ήδη καλύψει τις κεφαλαιακές της ανάγκες, μέσω των αυξήσεων κεφαλαίου που έχει πραγματοποιήσει και της κερδοφορίας της, δεν αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα και είναι μια από πλέον φερέγγυες και αξιόπιστες εταιρείες της αγοράς..

Η συγκεχυμένη αυτή κατάσταση (συγχώνευση-μη συγχώνευση, ανεύρεση ή όχι των ιδιωτικών κεφαλαίων για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας κ.λπ.) έχει κατά πληροφορίες μας οδηγήσει ανώτερα και ανώτατα στελέχη της Εθνικής Ασφαλιστικής στην απόφαση να αποχωρήσουν από την εταιρεία, χωρίς να περιμένουν την τροπή που θα πάρουν τα γεγονότα.

Από πλευράς μας, θεωρούμε ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα πρέπει απρόσκοπτα να συνεχίσει την πορεία της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, διατηρώντας την ηγετική θέση που κατέχει και οι όποιες μελλοντικές αποφάσεις να στηρίζονται σε ορθολογικά στρατηγικά και επιχειρηματικά κριτήρια στο πλαίσιο της ασφαλιστικής μας αγοράς και όχι να προκύπτουν ως αναγκαστικές επιλογές, λόγω κινήσεων στον τραπεζικό τομέα, που πραγματοποιούνται στην βάση των αποφάσεων των ευρωπαϊκών οργάνων και της τρόικας. 

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics