Οι επιτυχόντες για την πιστοποίηση γνώσεων υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (22 & 23 Σεπτ. 2018, Θεσσ/νίκη)

Οι επιτυχόντες μέσα σε 10 μέρες θα λάβουν τις πιστοποιήσεις τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Οι επιτυχόντες, μέσα σε 10 μέρες, θα λάβουν τις πιστοποιήσεις τους μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών στις ταχυδρομικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στις αιτήσεις συμμετοχής.

Για όποια διευκρίνιση, επικοινωνία στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 22ας Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΙΠΕΔΟ Α)».

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΙΠΕΔΟ Β)». 
Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΙΠΕΔΟ Γ)». 
Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 23ης Σεπτεμβρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη (ΕΠΙΠΕΔΟ Δ)». 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics