Οι μικροί -μεγάλοι διαφορετικοί στόχοι του 2023

του Γιάννη Βερμισσώ

Νέος χρόνος.. νέα αρχή, διαλαλείται από τις πλειονότητες των εθνών.  Και πράγματι έχει εδραιωθεί να θεωρείται και να είναι μια αφετηρία σκέψης προβληματισμού, και αποφάσεων η είσοδος του -κάθε- νέου έτους.

Ψυχολογικά μπορεί να λειτουργήσει έτσι για όσους θέλουν μπορούν και καταφέρνουν να βάζουν στόχους. Για όσους θέλουν αλλαγές προς την κατεύθυνση που ο καθένας επιθυμεί και θεωρεί ότι του “πάει”. Είναι ελεύθερη η επιλογή σε αυτό και συναρτάται με τις επιδιώξεις του καθενός και τις αναρίθμητες παραμέτρους που συνθέτουν την υπόστασή του.

Οι στόχοι μπορεί να οδηγούν σε εντατικοποίηση και σκληρή πολύωρη δουλειά.

Μπορεί όμως να οδηγούν και σε χαλάρωση και σε “απόκτηση” χρόνου, “δωρεά” πραγμάτων , συνθηκών και παροχών που ίσως χρειάζονται κάποιοι που έτρεξαν για πολλά χρόνια πριν.

Δεν είναι όλα και για όλους τα ίδια.

Δεν είναι ίδιοι οι στόχοι, οι επιθυμίες και οι προσδοκίες “κλισέ”.

Νέοι πτυχιούχοι περνούν συνεντεύξεις για να εργαστούν και ζητούν να “τελειώνει” η ημέρα τους κάποια συγκεκριμένη στιγμή, όταν η εργασία που επιθυμούν να ενταχθούν ανήκει σε αυτές τις γενιές που ανθρώπους που για να τις τρέξουν και σήμερα να προσλαμβάνουν στελέχη, δεν είχαν ωράριο, δεν είχαν τέλος, δεν είχαν όριο.

Και κάποιοι άλλοι στον αντίποδα που ζητούν να “τρέξουν” που θέλουν να ξεπεράσουν όρια, που ενδιαφέρονται για κατακτήσεις, συνεχίζουν να αναζητούν, να εφευρίσκουν, να μηχανεύονται τρόπους για να απολάβουν αυτό που θέλουν.

Διαφορετικές κατευθύνσεις, διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές επιλογές.

Και αυτό φαίνεται μέσα από την αρθρογραφία πολλών την εορταστική περίοδο. Μέσα από την γραφή τους ειδικοί -ανάλογα την επιστημονική βάση τους- θέτουν στόχους για οργάνωση, για διατροφή, για άσκηση, για εκδρομές, για ψυχική ισορροπία. Και τελικά ίσως όλα αυτά να αποτελούν την “χρυσή τομή” για όλους και για τον καθένα σε διαφορετική ποσόστωση.

Καλή χρονιά με πρώτιστη  ευχή την διατήρηση όλων που έχει ο καθένας κατακτήσει…

Και δεύτερη ευχή την επίτευξη αυτών που αποτελούν όνειρο, ευχή, επιθυμία, προσδοκία…

ΥΓ: Προϋπόθεση να προσδιοριστούν τα όσα περιλαμβάνουν οι ευχές.

 

 

 

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics