Οι νέες φορολογικές υποχρεώσεις των διαμεσολαβούντων

Ο νόμος 4093/2012 που ψηφίστηκε δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Ο νόμος 4093/2012 που ψηφίστηκε δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης. Η Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος, σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό της σύμβουλο, κωδικοποίησε τις υποχρεώσεις.
 
Διαβάστε την ενημερωτική επιστολή της Ε.Ε.Α.Ε. και την συνοπτική κωδικοποίηση των υποχρεώσεων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics