Οι νέοι Πρόεδροι των Επιτροπών της ΕΑΕΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2015 – 2016, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών όρισε τις νέες Επιτροπές για τη διετία 2015 – 2016, καθώς και τους Προέδρους τους. Έργο των Επιτροπών αποτελεί η επεξεργασία, μελέτη και διαχείριση κάθε ασφαλιστικού ζητήματος που εμπίπτει στον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

 

Οι Επιτροπές της ΕΑΕΕ και οι Πρόεδροί τους είναι οι εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ζωής,Συντάξεων & Υγείας

 

:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

SolvencyII & Οικονομικών 

 

:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων

 

:

ΕΡΡΙΚΟΣ ΜΟΑΤΣΟΣ

Αυτοκινήτων

 

:

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Διαφάνειας και Πρόληψης

 

:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΚΑΡΕΛΗΣ

Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών & Σκαφών

 

:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ

Αστικής Ευθύνης & Επαγγελματικών Ευθυνών

 

:

GIUSEPPE ZORGNO

Νομικής Προστασίας

:

ΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΑΕΕ απαρτίζεται από τους κ. Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου, Γιώργο Κώτσαλο, Σπύρο Μαυρόγαλο, Φωκίωνα Μπράβο, Δημήτρη Ζορμπά, Γιάννη Λαπατά και Δημήτρη Μαζαράκη.

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics