Οι πλούσιοι του χιλιάρικου

Του Ξενοφώντα Ακροπολίτη

Του Ξενοφώντα Ακροπολίτη.


 

Διαλέξτε! Τι θέλετε να είστε με 1000 € το μήνα?

Μπορείτε να είστε πολύ πλούσιος, αν στέλνετε το παιδί σας σε συνοικιακό ιδιωτικό σχολείο .

Μπορείτε να είστε ένας απλός πλούσιος, σαν υπάλληλος, ή συνταξιούχος.

Μπορείτε, τέλος, να είστε πολύ φτωχός, αφού με 2500 €, κάποιος είναι φτωχός και δικαιούται να έχει κόκκινο δάνειο.

Ότι πάρετε με 1000 €! (άστο κάτω κυρά μου, κάνει 2000)

 

Υ.Γ: Η λογική του καλαθιού

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics