Οι “υλοποιητές” του κ.Τσίπρα

Του Ξενοφώντα Ακροπολίτη.

Του Ξενοφώντα Ακροπολίτη.


Το τι πρέπει να γίνει στην Χώρα, το γνωρίζουμε όλοι, απλώς χρειάζεται κάποιος να το πει, αυτός από τον οποίο  θέλουμε  να το ακούσουμε. Την επόμενη στιγμή όλα θα αλλάξουν.

 Όμως ο κος Τσίπρας πρέπει να κάνει δύο πράγματα : Να εγκαταλείψει την αντιπολιτευτική προς τον εαυτό του ρητορεία, ότι διέσωσε από το κόμμα το διέσωσε. Η Κοινωνία θέλει να προχωρήσει, έχει βαρεθεί τα «τα μεν ΟΧΙ, αλλά ΝΑΙ».

 Ας φροντίσει ΤΩΡΑ να διαλέξει άμεσα αποτελεσματικούς «υλοποιητές» ώστε να φανούν γρήγορα τα αποτελέσματα και να εδραιωθεί η ψυχολογία της κίνησης προς τα εμπρός της κοινωνίας. Ικανούς, πολύ ικανούς, ανθρώπους διαθέτουμε και η πολιτική συναίνεση του επιτρέπει να χρησιμοποιήσει τους καταλληλότερους.

 Ας μη διστάσει ,να μη φοβάται, ας κάνει αυτό που περιμένουμε, δεν χρειάζεται να μας ερμηνεύσει αυτή την φορά την αλήθεια, έχει πλέον αποκαλυφθεί.

© INSURANCE EEA 2023. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics