Όλοι θα πρέπει να δουν την εκπαίδευση διαφορετικά…

Του Γιάννη Βερμισσώ

Η «εκπαίδευση» ως τομέας ανεβαίνει ολοένα και υψηλότερα στις επιδιώξεις της ασφαλιστικής αγοράς. Αποτελεί  αναγκαιότητα στην οποία τοποθετούνται εταιρείες και άνθρωποι προκειμένου να ανταποκριθούν στις νεοφυείς και εξελικτικές  απαιτήσεις της αγοράς. Βέβαια την ανάγκη αυτή για «διαρκή εκπαίδευση» δεν την δημιούργησαν μόνο οι τεχνολογικές εξελίξεις στις οποίες η ιδιωτική ασφάλιση πρωτοστάτησε και τις υιοθέτησε.

Είναι και άλλοι λόγοι που αφορούν την όλη εξέλιξη του ασφαλιστικού προϊόντος.

Όπως, η πανθομολογούμενη βελτίωση του τομέα η λειτουργία του στον χρηματοπιστωτικό χώρο, η ενασχόλησή του με πολλά, σύνθετα, και υψηλών απαιτήσεων δεδομένα, η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του από τις κρατικές δομές (σε άλλες χώρες) και πολλά ακόμη, είναι αυτά που οδήγησαν τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης να χρειάζεται όχι μόνο διαρκή εκπαίδευση αλλά και πολυποίκιλη σε διαφορετικά γνωστικά πεδία, τα οποία σχετίζονται με τη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό όλοι οι ενασχολούμενοι με τον τομέα οφείλουν να συνταχθούν με τις ανάγκες του, διότι σε διαφορετική περίπτωση δε μπορούν να παρακολουθήσουν, να συμβάλλουν, να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Μπορεί ακούγοντας τον απόηχο της παλιάς εποχής να κατανοήσουμε ότι οι ανάγκες εκπαίδευσης ήταν περιορισμένες, και μικρότερων απαιτήσεων. Ήταν η αρχή, τα πρώτα βήματα στο συγκεκριμένο ελλαδικό terrain. Όμως τα πράγματα άλλαξαν πολύ από τότε.

Η ιδιωτική ασφάλιση σήμερα βρίσκεται στην κορυφή της οικονομικής πυραμίδας παγκοσμίως οπότε και στην ελληνική πραγματικότητα παρά τις όποιες αντιξοότητες έχει αλλάξει status και συνεχίζει. Οι μελλοντικοί ασφαλιστές (ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές), τα μελλοντικά στελέχη των εταιρειών, και οι μελλοντικές ασφαλιστικές , επίσης θα είναι διαφορετικές από αυτό που ισχύει σήμερα.

Το μήνυμα είναι ότι η  ιδιωτική ασφάλιση έχει συνδέσει την πρόοδό της, την άνοδό της, την εξέλιξή της, το μέλλον της  με την κατάρτιση, την ανάδειξη και ανάπτυξη δεξιοτήτων, την επιμόρφωση και ότι άλλο μπορεί να προσθέσει γνώση.

Όσοι το εξασφαλίσουν θα περάσουν στο μέλλον.

Γι΄αυτό και όλοι – θεσμικά και πρακτικά – θα πρέπει να δουν την εκπαίδευση διαφορετικά…

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics