Ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ασφαλίσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από το ΕΙΑΣ

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in RENEWABLE ENERGY RISK AND INSURANCE 

Πλέον του παγκόσμιου ενδιαφέροντος αισθητής μείωσης του αποτυπώματος του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ενδιαφέρον το οποίο εντείνεται καθ΄ όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι πρόσφατες εξελίξεις στο «μέτωπο» Ρωσίας και Ουκρανίας επισπεύδουν τη στροφή της δυτικής  κοινότητας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην απεξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα. Επομένως, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκρίνονται ολοένα και περισσότερο στην ενεργειακή στρατηγική των δυτικών χωρών και αναμένεται να καταλαμβάνουν διαρκώς μεγαλύτερο μερίδιο στην ενεργειακή οικονομία τους.

Ειδικότερα, σε τριάντα (30) δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να ανέλθουν οι επενδύσεις σε Μονάδες Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Χώρα μας, κατά τα επόμενα δέκα (10) χρόνια! Έτσι, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναδεικνύονται σε κύριο πυλώνα της νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και της αναπτυξιακής προοπτικής της οικονομίας, καθώς συμβάλλουν καταλυτικά στην απολιγνιτοποίηση της ενέργειας και στην εναρμόνισή της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος. Η προκύπτουσα ασφαλιστέα ύλη είναι, επομένως, πολύ μεγάλη και προέχει να αποτελέσει σημαντικό πεδίο ενδιαφέροντος, τόσο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, όσο και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών ΕνέργειαςEIAS CERTIFIED SPECIALIST in Renewable Energy Risk and Insuranceπρος όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, από κοινού.

Το εξειδικευμένο και επίκαιρο αυτό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 29 Μαρτίου, έως και την Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022, 16:00 – 19:20, σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αναπτύσσει τις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης κινδύνου και ασφάλισης Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Αιολικών Πάρκων, Μονάδων Παραγωγής Βιοαερίου, Γεωθερμικών Μονάδων και  Υδροηλεκτρικών Σταθμών, ενώ αναλύει διεξοδικά την ενδεδειγμένη ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική των προσεγγίσεων αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

© INSURANCE EEA 2024. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics