ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Α.Σ.Ε.)

 Βησσαρίωνος 9 & Σίνα - 10672 Αθήνα
Tηλ:210 36.16.572, 210 36.16.579, fax: 210 36.47.284
Web: www.oase.gr
E-mail: [email protected]

 Βησσαρίωνος 9 & Σίνα – 10672 Αθήνα
Tηλ:210 36.16.572, 210 36.16.579, fax: 210 36.47.284
Web: www.oase.gr
E-mail: [email protected]

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics