ΟΡΙΖΩΝ: Νέα Bonus στον Κλάδο Αυτοκινήτου για τους συνεργάτες της

 

Η ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, στο πλαίσιο της ενίσχυσης του έργου των διαμεσολαβούντων συνεργατών της, αλλά και της επίτευξης των στόχων παραγωγής και καλού αποτελέσματος, προχώρησε στη δημιουργία ενός συστήματος παροχών (Bonus), πέρα  των όσων ήδη προβλέπονται από τη σύμβαση συνεργασίας.

Αναλυτικά:

  1. Bonus Καλού Δείκτη Ζημιάς (LossRatio)

Ποσοστό Ζημίας έως

Bonus

45%

1%

40%

2%

35%

3%

30%

4%

25% και κάτω

5%

 

Προϋποθέσεις:

 

  • Ελάχιστη ετήσια παραγωγή  σε καθαρά ασφάλιστρα στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου € 35.000.
  • Η μη ύπαρξη ταμειακών υπολοίπων εκ μέρους του συνεργάτη.
  • To bonus αφορά αποκλειστικά στην προσωπική παραγωγή κάθε συνεργάτη.

 

  1. Bonus Διατήρησης παραγωγής (Κλάδος αυτοκινήτου)

Το Bonus διατήρησης παραγωγής ορίζεται στο 2% και υπολογίζεται βάσει των καθαρών ασφαλίστρων αστικής ευθύνης, κατά την 31.12.2015, εφόσον είναι ίδια ή μεγαλύτερα από τα καθαρά ασφάλιστρα κατά την 31.12.2014.

 

Προϋποθέσεις:

  • Ελάχιστη ετήσια παραγωγή σε καθαρά ασφάλιστρα στον κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου €45.000.
  • Η μη ύπαρξη ταμειακών υπολοίπων εκ μέρους του συνεργάτη.
  • Στο bonus διατήρησης παραγωγής υπάγονται οι συνεργάτες με έναρξη συνεργασίας έως και την 31.12.2014.
  • To bonus αφορά αποκλειστικά την προσωπική παραγωγή κάθε συνεργάτη.

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics