Όταν ροκανίζεται το εισόδημα την “πληρώνει” η ασφαλιστική συνείδηση

του Γιάννη Βερμισσώ

Άλλη μια περιπέτεια ανατιμήσεων απειλεί τα νοικοκυριά. Έρχεται “απέξω” και ασκεί πιέσεις και σε άλλες χώρες. Δηλαδή θέλουν να που οι ειδικοί ότι αφορά πολλούς και σε άλλες χώρες και όχι μόνο την δική μας.  Ωστόσο η συνέπεια είναι τα εισοδήματα να βρίσκονται μπροστά σε νέο ροκάνισμα. Αυτό σημαίνει ότι η δυσχέρεια -οικονομική- θα ενταθεί με αποτέλεσμα οι περικοπές να είναι αναγκαίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι η ιδιωτική ασφάλιση είναι ευάλωτη. Πέφτει θύμα των περικοπών ενώ και η σύναψη νέων συμβολαίων μοιάζει επίσης δύσκολη. Σε αυτό το σκηνικό δύο πράγματα πρέπει να εντοπιστούν. Το πρώτο είναι ότι σε άλλες χώρες οι ανατιμήσεις προσκρούουν και ελέγχονται σε πολυετείς δοκιμασμένους κρατικούς μηχανισμούς και συνειδητοποιημένους ισχυρά καταναλωτές. Άρα βρίσκουν ένα συμπαγές τείχος άμυνας που μπορεί να σταθεί ικανό να τις συγκρατήσει ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και να τις αναχαιτίσει, όταν είναι αδικαιολόγητες. Το δεύτερο είναι ότι η ιδιωτική ασφάλισης εδώ δεν έχει εμπεδωθεί ως ηθελημένη -αναγκαία- δαπάνη. Ακόμα αιωρείται και εύκολα την παίρνει ο άνεμος.  Και εδώ μπαίνει το θέμα της ασφαλιστικής συνείδησης. Αυτής που δεν έχει καλλιεργηθεί και η απουσία της ευθύνεται για την μη αναγνώριση στον βαθμό που αναλογεί στην αξία ενός ασφαλιστικού συμβολαίου.  Γι΄ αυτό και η μεν κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ενίσχυση των αναχωμάτων στις τυχόν κερδοσκοπικές πιέσεις και η ασφαλιστική αγορά να φροντίσει να πείσει για την αξίας της.

© INSURANCE EEA 2021. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics