Π. Ραβάνης: Η συμφωνία απαιτεί αναπτυξιακές πολιτικές

Η έξοδος της χώρας από το πρόγραμμα και τα Μνημόνια, δεν σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στους δανειστές, καθώς θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία, με τριμηνιαίες επιθεωρήσεις.

Δήλωση Προέδρου του Β.Ε.Α., Π. Ραβάνη, για τη συμφωνία για το χρέος η επίτευξη συμφωνίας για τη διευθέτηση του χρέους μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να τεθούν οι βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον, ακόμη κι αν πρέπει να υιοθετηθούν και να εφαρμοστούν επαχθείς όροι όπως η περικοπή των συντάξεων και η διατήρηση του ΕΝΦΙΑ.

Η έξοδος της χώρας από το πρόγραμμα και τα Μνημόνια, δεν σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων απέναντι στους δανειστές, καθώς θα υπάρχει αυστηρή εποπτεία, με τριμηνιαίες επιθεωρήσεις, με αντικείμενο την τήρηση όλων των δεσμεύσεων για την ικανοποίηση των δημοσιονομικών στόχων και την επίτευξη ιδιαίτερα υψηλών πλεονασμάτων. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας του χρέους, «περνά» μέσα από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και τη συνετή δημοσιονομική πολιτική για αρκετά χρόνια ακόμη.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο στο χέρι της κυβέρνησης, αλλά των αγορών, με την εμπιστοσύνη που θα δείξουν τελικά, απέναντι στις προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.  

Μονόδρομος για την τήρηση των υψηλών πλεονασμάτων, είναι μόνο η ανάπτυξη. Η κυβέρνηση πρέπει να εστιάσει στην παροχή κινήτρων για την αναβάθμιση των υπαρχόντων επιχειρήσεων με νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία νέων μονάδων για την απασχόληση όσο γίνεται μεγαλύτερου αριθμού ανέργων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθεί νέα δυναμική στην αγορά και θα υπάρξει ρευστότητα που θα τονώσει την κατανάλωση.

Είναι απαραίτητες οι ξένες επενδύσεις στη χώρα. Αυτό θα δείξει εμπιστοσύνη, που στη συνέχεια θα κινητοποιήσει και τις αγορές υπέρ της Ελλάδας. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Β.Ε.Α. έχει πολλάκις επισημάνει την ανάγκη μείωσης του μη μισθολογικού κόστους, αλλά και της εφαρμογής χαμηλότερων ποσοστών φορολογίας για τους συνεπείς επιχειρηματίες.

Θα πρέπει να τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των δυο μερών, αλλά ταυτόχρονα η χώρα να εφαρμόσει τη δική της αναπτυξιακή πολιτική, για να τηρηθούν οι στόχοι των συνεχών υψηλών πλεονασμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση, για άλλη μια φορά, θα βρεθούμε εγκλωβισμένοι στο σπιράλ λιτότητας και περικοπών των τελευταίων 8 χρόνων. 

  

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics