Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης. Ένα «αγαθό» μοναδικό για όλους

Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης – 11 Νοεμβρίου – και ο κλάδος βρίσκεται υψηλά σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επενδύσεις, τεχνικά στοιχεία, φερεγγυότητα και πολλά ακόμα σκληρά τεχνοκρατικά στοιχεία τον περιβάλλουν. «Είναι μοχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων και στυλοβάτης της κοινωνίας» αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Ι. Χατζηθεοδοσίου χαιρετίζοντας την παγκόσμια ημέρα. Τονίζει την αξία των εργαζόμενων στον κλάδο όπως και την ισχυρή παρουσία των επιχειρήσεων.

Βέβαια κυρίαρχο στοιχείο της ιδιωτικής ασφάλισης είναι η «κοινωνική» πλευρά της. Αυτή αποτελεί το μοναδικό απαράμιλλο πλεονέκτημα-προνόμιο που ανάγει τον κλάδο σε ένα παντοτινό συμπαραστάτη.

Και πράγματι όσοι αναγνωρίζουν τις υπηρεσίες του κλάδου τον έχουν ήδη κοντά τους. Αυτοί που τις έχουν απολάβει δεν ξεχνούν ποτέ. Αυτοί που εκ των υστέρων κατανοούν το έλλειμμα στην καθημερινότητά τους, σπεύδουν να το καλύψουν. Και αυτοί που δεν γνωρίζουν οφείλουν να ενημερωθούν.

«Σήμερα γιορτάζουμε και τιμούμε την Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης» αναφέρει ο γγ του ΕΕΑ και πρόεδρος της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κ. Δ. Γαβαλάκης, όμως επισημαίνει «οι δράσεις που αφορούν την ιδιωτική ασφάλιση σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο του κάθε ασφαλιστικού διαμεσολαβητή είναι καθημερινές, διαρκείς, και δεν έχουν χρονικά όρια και προσδιορισμούς».  Και συμπληρώνει ότι «το μέλλον είναι θετικό, έτσι το βλέπουμε, και σε αυτό συμπαραστάτης είναι η ιδιωτική ασφάλιση».

Και κλείνοντας την αναφορά στην Ημέρα αξίζει να τονιστεί ότι η  ιδιωτική ασφάλιση παραμένει στην κορυφή των «αγαθών» που ο καθένας επιλέγει να πορευτεί. Είναι χρέος αυτοσεβασμού.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics