Παγκόσμια Ημέρα Ιδιωτικής Ασφάλισης με μια άλλη ματιά..

του Γιάννη Βερμισσώ

Αφιερωμένη στην ιδιωτική ασφάλιση η 11η Νοεμβρίου. Τιμάται ως παγκόσμια ημέρα του τομέα αυτού που κατέχει πρωτεύουσα θέση στις οικονομίες και τις κοινωνίες του κόσμου. Η δυναμική μεγάλη, η υποδομή μεγάλη και το υπόβαθρο τόσο ευρύ που αναδεικνύει τον τομέα ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της παγκόσμια αγοράς. Ο εορτασμός μετά από τόσες φορές που έχει επαναληφθεί θα πρέπει να λάβει και την διάσταση του προβληματισμού και της ενδοσκόπησης και να φύγει από τα γνωστά στερεότυπα της  “γιορτής” με τις διασκεδαστικές ελαφριές και επίπεδες προσεγγίσεις.  Μέσα από τον προβληματισμό θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει η θέση του κλάδου στις επενδύσεις, στις κοινωνικές παρεμβάσεις, στην παρουσία του σε κάθε πτυχή της καθημερινότητας. Να αποτυπωθεί με ευκρίνεια το πεδίο επέκτασης της δράσης του, να οριστεί η δυναμική του και ο ρόλος που έχει. Δεν είναι μια άσκηση αυτογνωσίας, αλλά ένας τρόπος να φανεί το μέγεθος, η ουσία και τελικά η σημασία που έχει στην ζωή και την εξέλιξη. Δεν είναι μόνο τα μεγέθη, και οι αριθμοί. Δεν είναι επιτυχίες και κομπασμοί. Δεν είναι γιορτές και επιτυχίες. Η ιδιωτική ασφάλιση έχει ένα δικό της διακριτό ρόλο που τον διαδραματίζουν άνθρωποι, πολλοί και διαφορετικοί. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο σπρώχνει το “μεγάλο άρμα”, ωθεί την μετακίνησή του, την εξέλιξή του. Η παρουσία του κλάδου σήμερα μέσα από αυτή την συνολική ώθηση είναι ουσιαστική και εμφανής. Η ανταποδοτικότητά του σε ανθρώπους, κράτη, περιστατικά, καταστάσεις υπολογίσιμη και καθοριστική για την επόμενη ημέρα που έρχεται μετά από ένα αναπάντεχο γεγονός. Όλα αυτά είναι γνωστά και έχουν με κάποιο τρόπο ενσωματωθεί στην καθημερινότητα. Είναι σαν να μην ακούγονται πλέον.. Αυτά, τα στενά όρια που φυσιολογικά επιχειρούνται πολλές φορές να δοθούν από  διάφορα επιχειρήματα και ανθρώπους, “πνίγουν” πλέον την ισχυρή φωνή, και μικραίνουν την μεγάλη εικόνα του τομέα.  Χρειάζεται μια άλλη ματιά. Η ιδιωτική ασφάλιση είναι η κάθε επόμενη ημέρα για τους ανθρώπους και τις κοινωνίες. Όσο περισσότερο και με ευφυή τρόπο αξιοποιείται τόσο καλύτερα αποδίδει καρπούς και οφέλη. Αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί, να διαδοθεί και να εορταστεί. Χρειάζεται μια άλλη ματιά…

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics