ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ (Π.Ο.Α.Δ.)

Η ΠΟΑΔ αποτελεί την μοναδική Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα.

Κάνιγγος 27- 106 82 Αθήνα Τηλ. 210 3827354, fax: 210 3827354

Web : www.hefepi.gr

e-mail: [email protected]

 

Η ΠΟΑΔ αποτελεί την μοναδική Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1983 σαν ΠΟΕΑ με πρωτοβουλία της Ένωσης Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος και την σύμπραξη του Συνδέσμου Πρακτόρων Ασφαλιστικών Εταιρειών Θεσσαλονίκης , της Ενώσεως Ασφαλιστών Θεσσαλίας και του Συλλόγου Ασφαλιστών Λαρίσης. 

Αποτελεί τον κεντρικό φορέα εκπροσώπησης των Ασφαλιστικών Πρακτόρων, αλλά  περιλαμβάνει  στους κόλπους της με το διευρυμένο καταστατικό της, Σωματεία όλων των βαθμίδων της Διαμεσολάβησης. 

Επιδίωξη της ΠΟΑΔ όλα αυτά τα χρόνια είναι η ενιαία έκφραση του συνόλου των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, αφού ως καταστατικός σκοπός της είναι, η διαφύλαξη και προαγωγή των κοινών συμφερόντων των μελών της καθώς και η συστηματική ανάδειξη & μελέτη των προβλημάτων της  Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, για την προσφορότερη επίλυση τους. 

Από το 1990, είναι μέλος του BIPAR.

Μέλη της ΠΟΑΔ είναι :

  1. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
  2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
  3. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔYT. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ"
  4. ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  5. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΠΑΤΕ»
  6. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
  7. ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το ΔΣ αποτελείται από τους κ.κ. :

Αλέξανδρο Ραφαηλίδη           –  Πρόεδρο

Ηλία Κονταξή                          –  Αντιπρόεδρο

Δήμητρα Λύχρου                    – Β' Αντιπρόεδρο

Όλγα Νικολαϊδη                      –  Γεν. Γραμματέα

Ειρήνη Λατσούδη                   –  Αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέα

Ιωάννη Καραποναρλίδη           –  Ταμία

Χαρίσση Κοτσάνπαπα              –  Αναπληρωτή Ταμία

Παναγιώτη Αλεξανδρόπουλο     –  Μέλος

Ντακόλια Ανδρέα                    – Μέλος

 

 

© INSURANCE EEA 2022. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics