ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Α.Σ.)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων ιδρύθηκε το 1974. Εκπροσωπεί την μεγαλύτερη κατηγορία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και είναι ο Θεσμοθετημένος συνομιλητής της Πολιτείας και των Εταιριών.

Στουρνάρη 16, 106 83, Αθήνα,

Τηλ. 2109572986 – 7, Fax: 2109511079,

Web : www.psas.gr/
e-mail : [email protected]

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων ιδρύθηκε το 1974. Εκπροσωπεί την μεγαλύτερη κατηγορία στο χώρο της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και είναι ο Θεσμοθετημένος συνομιλητής της Πολιτείας και των Εταιριών. Εδρεύει στην Αθήνα, Στουρνάρη 16.

Είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος Επαγγελματικός φορέας για το M.D.R.T. στην Ελλάδα, επισης ο ΠΣΑΣ είναι μέλος του BIPAR.

 

 

 

 

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics