ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Π.Σ.Σ.Α.Σ.)

Στις 16.4.1986 υπογράφηκε από είκοσι πέντε πρωτοπόρους συναδέλφους μας η ιδρυτική πράξη του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».

Λ.Συγγρού 76- 112 42 Αθήνα
Τηλ. 210 9242707, fax: 210 9221573

Web : www.pssas.gr/
e-mail : [email protected]

 

Στις 16.4.1986 υπογράφηκε από είκοσι πέντε πρωτοπόρους συναδέλφους μας η ιδρυτική πράξη του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ».

Η ίδρυσή του έγινε επιτακτική και αναγκαία, αφού λίγους μήνες πριν –  την 25.10.1985 – είχε δημοσιευθεί ο νόμος 1569/1985, με τον οποίο για πρώτη φορά αναγνωρίσθηκε το επάγγελμα του Συντονιστή Ασφαλιστικών Συμβούλων.

Το επάγγελμά μας δεν γεννήθηκε στην ουσία με τον νόμο αυτό, αλλά αντίθετα ο νόμος έδωσε νομική υπόσταση σε ένα επάγγελμα που από δεκαετίες ασκούσαμε, με διάφορα ονόματα.  Διευθυντές υποκαταστημάτων, Managers κλπ.

Είμαστε αυτοί που διευθύνoυμε διοικητικά τα γραφεία πωλήσεων, εμείς που βρίσκουμε και εκπαιδεύουμε τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους, εμείς που έμμεσα φέρνουμε τους πελάτες – ασφαλισμένους στην εταιρεία και γενικά είμαστε μια από τις κολώνες που στηρίχθηκε η αγορά για να εξελιχθεί σε αληθινή Βιομηχανία.

Η αξιολόγηση, η επιλογή, η εκπαίδευση, η παρακολούθηση και η συνεχής παρακίνηση και υποστήριξη του Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή είναι σίγουρα μία εργασία υψηλών απαιτήσεων ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον όπου η ασφαλιστική συνείδηση δεν είναι στα προσδοκούμενα επίπεδα.

Η ανάπτυξη πωλήσεων με επίκεντρο καλύψεις που δεν εμπίπτουν στο φάσμα της υποχρεωτικής ασφάλισης αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την ενίσχυση της Ασφαλιστικής Αγοράς.

Η αναγνώρισή μας από τις Αρχές ( Υπουργεία, Εφορία, Ασφαλιστικούς φορείς κλπ. ) δύσκολη και επίμονη, αλλά τώρα πια μπορούμε να λέμε ότι όλοι μας ξέρουν, όλοι μας αναγνωρίζουν, συμμετέχουμε σε Επιτροπές, μας γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η φωνή μας ακούγεται παντού.  Η καθιέρωσή μας υπήρξε δύσκολη αλλά είναι πλέον δεδομένη, και παλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ακούγεται η φωνή μας και να στηρίζουμε την ασφαλιστική Βιομηχανία και τον πελάτη μας καταναλωτή.

Ο Σύλλογος υπερασπίζεται σαν βασικές αρχές την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήματος, την ανεξαρτησία του και την οικονομική του αυτοδυναμία.

Σκοποί του Συλλόγου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του.Η ανάπτυξη και η εκπαίδευση του μορφωτικού τους επιπέδου.  Η δημιουργία και διατήρηση αξιοπρεπών σχέσεων με όλους τους εργαζομένους που ασχολούνται στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης και σε σχέση μ΄αυτήν, οι οποίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διαρκή βελτίωση της ανάπτυξης της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας.

Η συνεργασία μας με την Εποπτεύουσα Αρχή, τις Ασφαλιστικές Εταιρείες, τους Συλλόγους Διαμεσολαβούντων και Καταναλωτών και τους αντίστοιχους φορείς της Ευρωπαικής Ένωσης, για την ανάπτυξη της Ασφαλιστικής Αγοράς και των Επαγγελμάτων όλων των Διαμεσολαβούντων.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics