ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών
Web: www.uom.gr/epi

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών
Web: www.uom.gr/epi

© INSURANCE EEA 2019. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics