Παραίτηση Νίκου Κόκκινου από ΣΕΜΑ

Αιχμηρά, με σαφείς αντιρρήσεις τοποθετείται επικριτικά στην έως σήμερα διαχείριση κάποιων θεμάτων εκφράζοντας πάντα την προσωπική του άποψη.

Παραιτείται από μέλος του ΔΣ του ΣΕΜΑ ο κ. Νίκος Κόκκινος, ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή στα μέλη το ΔΣ παραθέτοντας με αναλυτικά στοιχεία τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Αιχμηρά, με σαφείς αντιρρήσεις τοποθετείται επικριτικά στην έως σήμερα διαχείριση κάποιων θεμάτων εκφράζοντας πάντα την προσωπική του άποψη.

Στην επιστολή που αποτελεί ένα κείμενο πλήρες αιτιολογιών ο κ. Κόκκινος εμφανίζεται αντίθετος με χειρισμούς επί βασικών θεμάτων κρίσιμης σημασίας στα οποία διαπιστώνει αλλαγή στάσης και αντιμετώπισης (όπως η συμμετοχή του ΣΕΜΑ στο ΤΕΑΕΑΠΑΕ),  εντοπίζει καταλυτικές παρεμβάσεις, αναφέρεται σε θέματα που "κλείνουν" αντί να "ανοίγουν" τον Σύνδεσμο και με διατυπώσεις που αφήνουν περιθώρια διαφόρων ερμηνειών καταλήγει ότι θα συνεχίσει να μάχεται μέσα από τη Γενική Συνέλευση.

© INSURANCE EEA 2020. All rights Reserved.
Designed by RDC Informatics